Hertenkamp Maarschalksbos Baarn

Home 
De Stichting 
Geschiedenis 
Oude Ansichten  
Sponsors 
Foto's 
In de Kranten 
Speeltuin 
Waterbron 
Toegangsborden 
Info & contact 
Linken 
ANBI 

 

 

Stort uw donatie op
ABN/AMRO rek. NL 05 ABNA 0430.2799.57
ANBI goedgekeurd (belastingv
rij schenken)    

Stichting tot behoud van Hertenkamp Maarschalksbos in Baarn

Ringlaan 9, 3743 DA Baarn

Telefoon 06-15208399

Email mbeijersbergen@ziggo.nl

Rekeningnummer NL05 ABNA 0430 2799 57

RSIN  815975971

k.v.k nummer 32100591

ANBI 003556785

www.hertenkampbaarn.nl

 

Doelstelling

Stichting tot Behoud van Hertenkamp Maarschalksbos  ("de stichting") is in 2003 opgericht door  een aantal Baarnse  inwoners die bezorgd waren dat de historische Hertenkamp zou verdwijnen door de bezuinigingen van de Gemeente Baarn.

De doelstelling is derhalve  het behoud en de exploitatie van het hertenkamp in Baarn te realiseren.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

mevrouw Monique Beijersbergen, voorzitter

mevrouw Willemijn Kerckhoffs - Repelaer van Driel, secretaris

mevrouw Ada van der Heide - Jurriaans, penningmeester

 

Beloningsbeleid

De bestuurders  ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Activiteitenverslag

In 2013 zijn hoofdzakelijk voorbereidingen getroffen voor de herbouw van de voliere. De herbouw geschiedt in opdracht van de gemeente als eigenaar van de grond en opstallen, maar mede financieel gesteund door deze Stichting.

Er zijn 4 bestuursvergaderingen geweest.

 

Verkorte Staat van baten en laste over 2015

deze volgt binnenkort

 

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting  is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling.

Zij bewerkstelligt dit met name door:

 

  • het verzamelen van financiele middelen ten behoeve van de Hertenkamp
  • het verlenen van ondersteuning aan de verzorger van de dieren
  • het organiseren van verbeteringen aan de hertenkamp
  • publiciteit geven aan gebeurtenissen in de hertenkamp

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Het fonds is een zuiver vermogensfonds. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om het werkterrein te kunnen verbreden.

 

 

De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door de penningmeester.