Projecten

Nieuwbouw van de grote stal

Een enorme verbetering is de nieuwbouw van de grote stal en de schuur dit voorjaar dankzij samenwerking tussen de gemeente Baarn en de aannemer Van Garderen, die ons korting gaf. Bovendien ontvingen wij een prachtige bijdrage van het Investeringsfonds van de Rabobank Soest/Baarn/Eemnes en een bedrag van het Elise Mathilde Fonds. Dankzij de gulle gaven van u, onze donateurs, kon de Stichting de begroting voor deze renovatie sluitend krijgen!

 

De beide gebouwen waren zo slecht dat het gevaar van instorten niet denkbeeldig was en nu staan er een schitterende nieuwe, netjes geverfde stal en een stevige ruime schuur. Enkele onderdelen, zoals de deuren, konden worden hergebruikt.

 

Het weliswaar romantische oude rieten dak van de stal is om praktische redenen vervangen door een fris rood pannendak met enkele zwaluwpannen ertussen.