Ontstaan

Ontstaan

De Geschiedenis van het Maarschalkerbosch

Uit: ‘Uit de geschiedenis van Baarn’ van Meester T. Pluim

….. De laatste bewoonster, mej. J.M.F. van IJsendijk, schonk op 3 november 1919 het ‘Maarschalkerbosch'(Molenweg) aan de Gemeente, – een vorstelijk cadeau.
Zij overleed op 5 december 1921 in den ouderdom van 83 jaar. In het genoemde Maarschalkerbosch had de familie op een heuveltje een theehuis laten bouwen met een prachtig uitzicht over de polders en zelfs op de zee.

Geen wonder, dat o.a. Koningin Anna Paulowna ook meermalen hier een bezoek bracht. ’t Bosch was oorspronkelijk ambtshalve bestemd voor den Maarschalk van Eemland, die op ’t kasteel Ter Eem woonde: dáár, in de polder had hij geen brand- en timmerhout, en zoodoende werd hem het ‘Maarschalkerbosch’ ten gebruike aangewezen. Toen het ambt van Maarschalk in de Fransche tijd werd afgeschaft, is dit bosch eerst tot staatsdomein verklaart en later aan den Prins afgestaan. Door dezen is het ten slotte verkocht en zoo kwam het aan de familie van IJsendijk; daardoor heet het Bosch in de volksmond: ’t Bosch van IJsendijk, maar – zoo u gezien heeft – is het de officiëele naam niet.

Theekoepel familie Ysendijk 1903

Uit de V.V.V. gids van Meester Pluim van 1924: …Waar wij deze straat passeeren, beginnen de linden ter weerszijden van den weg ons te vergezellen en allerlei prachtige tuinen gluren daar tusschen door.

Hier links, iets verder, ligt het lommerrijke “Maarschalkerbosch”, dat in 1920 door Mej. Van IJzendijk kosteloos aan de Gemeente werd afgestaan: een heerlijk paradijs in de zomermaanden, zoowel voor jong als oud. Daar boven op dien heuvel ziet gij het voormalig theehuisje van de familie Van IJzendijk, thans door den Boschwachter bewoond. Van den omloop van dit gebouwtje, in Zwitserschen stijl opgetrokken, geniet men een prachtig panorama over Eemland; zelfs kan men bij helder weer de schepen op de Zuiderzee ontwaren.

 NB: Johanna Margaretha Frederika (van) IJsendijk is op 5 december 1921 op 83-jarige leeftijd overleden in Amsterdam (adv. Het Vaderland) en op 9 december 1921 begraven op de Algemene Begraafplaats op de Berkenweg in Baarn. Ze kwam in 1889 vanuit Amsterdam naar Baarn en ging wonen in Villa Nieuwerhoek. (Later Garage Lettenmeijer, hoek Hoofdstraat/Brink) Op 3 november 1919 schonk zij het Maarschalkerbosch aan de Gemeente.

Gooi & Eemlander maart 2014:

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.